Teaser

Senzori de curgere / Debitmetre

Monitorizare debit

Monitorizarea debitului e o procedură ce necesită o supraveghere sigură şi reproductibilă a valorilor-limită şi a modelelor de curgere. Senzorii de curgere detectează deviaţiile critice ale debitului mediului lichid sau gazos. Aplicaţii tipice sunt monitorizarea circuitelor de răcire în aplicaţiile de sudură de exemplu, protecţia pompelor la funcţionarea fără lichid, precum şi monitorizarea debitului circuitelor de evacuare a aerului şi al sistemelor de climatizare. Datorită modului calorimetric, este monitorizată şi temperatura mediului.

Măsurare debit

Pe lângă reproductibilitate, măsurarea debitului necesită un grad definit de acurateţe. Debitmetrele măsoară continuu şi precis un volum definit de lichid în unitatea de timp şi sunt indicate în aplicaţii în care rezultă un proces calitativ, iar alimentarea constantă cu fluide este esenţială. Oferim debitmetre cu principiul de măsurare calorimetric, magnetic-inductiv sau vortex pentru diverse domenii de aplicaţie.

Produkt #00091823
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Product Overview Senzori de curgere 662 KB Download

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Monitorizare debit
senzor cu inserție fără procesor integrat
Tip: FCS-G1/4A4-NA/D100
Nr ident: 6870411
#
 • Senzor pentru medii lichide
 • Funcţionare calorimetrică
 • Setare cu ajutorul procesorului de semnal
 • Indicare stare prin şir de leduri aflate pe procesorul de semnal
 • Domeniul de temperatură: +10…+120 °C (până la +135 °C pentru o perioadă scurtă)
 • dispozitiv cu cablu
 • conectare cu 4-fire la procesor
Monitorizare debit
senzor cu inserție cu procesor integrat
Tip: FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Nr ident: 6870096
#
 • senzor de curgere pentru medii lichide
 • principiu de funcționare calorimetric
 • ajustare cu potențiometru
 • indicare stare cu lanț de LED-uri
 • 5-fire c.c., 19.2...28.8 VCC
 • comutator, ieşire releu
 • dispozitiv cu cablu
Senzor de curgere FCST cu rotire liberă
Monitorizarea debitului şi a vitezei de curgere
Ieşire pe tranzistor 24 Vcc PNP NO
Tip: FCST-A4P-AP8X-H1141
Nr ident: 6870250
#
 • Funcţionează conform principiului termodinamic
 • Monitorizare debit
 • Punctul de comutaţie poate fi ajustat liber
 • Ajustat cu potenţiometru
 • Afişaj cu leduri pentru indicare
 • Ieşire digitală pe tranzistor
 • 24 Vcc PNP NO
 • Senzor cu rotire liberă
 • Introdus cu adaptor
 • Adaptor cu filet, M18 x 1,5
Monitorizare debit
senzor cu inserție fără procesor integrat
Tip: FCS-N1/2T-NA
Nr ident: 6871422
#
 • Senzor pentru medii lichide
 • Funcţionare calorimetrică
 • Setare cu ajutorul procesorului de semnal
 • Indicare stare prin şir de leduri aflate pe procesorul de semnal
 • Senzor confecționat din PTFE
 • dispozitiv cu cablu
 • conectare cu 4-fire la procesor
Monitorizare debit
senzor cu inserție fără procesor integrat
Tip: FCS-GL3/4A4-NA-H1141
Nr ident: 6870500
#
 • Senzor pentru medii lichide
 • Funcţionare calorimetrică
 • Setare cu ajutorul procesorului de semnal
 • Indicare stare prin şir de leduri aflate pe procesorul de semnal
 • conector M12 x 1
 • conectare cu 4-fire la procesor
Măsurare debit
senzor ”in-line” cu procesor integrat
Tip: FTCI-15D15A4P-LI-UP8X-H1141
Nr ident: 6870044
#
 • Senzori de curgere compacţi, inline
 • Principiu calorimetric
 • Monitorizarea vitezei de curgere
 • Monitorizare temperatură mediu
 • Pentru amestec de apă cu glicol
 • Parametrizat cu ajutorul butonului
 • Protejat de cod software
 • cc 4-fire, 21,6…26,4 Vcc
 • Prog. NO/NC, ieşire PNP
 • Ieşire analogică 4…20 mA
 • ieşirea analogică furnizează un semnal în curent proporţional cu debitul pe întregul domeniu de funcţionare
 • Conector, M12 x 1
Monitorizare debit
senzor ”in-line” cu procesor integrat
Tip: FCI-34D10A4P-ARX-H1140
Nr ident: 6870628
#
 • Senzor de curgere pentru medii lichide
 • Principiu de funcţionare calorimetric
 • Ajustare cu potenţiometru
 • Indicare stare cu lanţ de LED-uri
 • Domeniul de funcţionare 0,1 … 6 l/min
 • Senzor A4 (1.4404)
 • Conectare mecanică: Tri-Clamp
 • Domeniul de temperatură: ‐20…80 °C
 • cc 4-fire, 21,6…26,4 Vcc
 • Contact NO, ieşire pe releu
 • Conector, M12 x 1
Monitorizare debit
senzor ”in-line” cu procesor integrat
Tip: FCI-D15A4P-LIX-H1141
Nr ident: 6870670
#
 • Senzor de curgere pentru medii lichide
 • Principiu de funcţionare calorimetric
 • Ajustare cu potenţiometru
 • Indicare stare cu lanţ de LED-uri
 • Domeniul de funcţionare 3…20 l/min
 • cc 3-fire, 21,6…26,4 Vcc
 • Ieşire analogică 4…20 mA
 • Conector, M12 x 1
Monitorizare debit
senzor cu inserție fără procesor integrat
Tip: FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065
Nr ident: 6870375
#
 • ATEX categoria II 1/2 G, Ex-zona 0
 • ATEX categoria II 1 D, Ex zona 20
 • Senzor Ex pentru medii lichide
 • Funcţionare calorimetrică
 • Setare cu ajutorul procesorului de semnal Ex
 • Indicare stare prin şir de leduri aflate pe procesorul de semnal
 • lungime senzor 65 mm
 • Dispozitiv cu fişă, M12 × 1
 • Conectare cu 4 fire la procesor Ex0
Măsurare debit
senzor ”in-line” cu procesor integrat
Tip: FTCI-1/2D10A4P-4UP8X-H1160
Nr ident: 6870815
#
 • Senzori de curgere compacţi, inline
 • Principiu calorimetric
 • Monitorizarea vitezei de curgere
 • Monitorizare temperatură mediu
 • Pentru amestec de apă cu glicol
 • Parametrizat cu ajutorul butonului
 • Protejat de cod software
 • 6-fire cc.
 • Ieşiri PNP
 • NO/NC programabil